Condoleren na 1 juli 2020

Vanaf 1 juli zijn de maatregelen rondom COVID-19 weer wat versoepeld in Nederland. Hoe werkt dat nu bij condoleances?

Op dit moment is het weer mogelijk om de familie te condoleren voorafgaand aan een uitvaart. Uiteraard blijft dit altijd een keuze van de familie of ze hiervoor gelegenheid willen bieden.

Bij een condoleance worden de richtlijnen van het RIVM nog steeds in acht genomen. Zo dient u tijdens het wachten vooraf en tijdens het condoleance moment bij de familie altijd gepaste afstand te houden. De familie staat om die reden ook achter een tafel. Ook zonder elkaar de handen te schudden is het mogelijk om op gepaste wijze uw medeleven te betuigen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw hand op uw hart te leggen, te knikken of op uw eigen manier. Tijdens de condoleance is er altijd een verplichte looproute. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend hieraan gehoor te geven.

Kunt u om welke reden dan ook niet aanwezig zijn bij een condoleance, of wilt u herinneringen aan de overledene delen met de nabestaanden? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om online een bericht te sturen. Deze berichten worden door ons gebundeld en in een mooi boekje aan de nabestaanden aangeboden en vormt vaak een mooie tastbare herinnering.