Rondom het overlijden

Melding van overlijden

U kunt via ons telefoonnummer dat dag en nacht bereikbaar is bij ons een overlijden melden. Wij maken dan op korte termijn een afspraak. Wij kunnen met elkaar spreken op een plek waar u dat het liefst wenst. Bijvoorbeeld bij u thuis, in het ziekenhuis of in het verzorging/verpleeghuis.
 
Ik zal u informeren over de mogelijkheden. Samen komen wij tot een passend afscheid.

Verzorging van de overledene

Na het overlijden vindt de laatste verzorging plaats. Uitvaartverzorging  & begeleiding Hendrie Arnold heeft een eigen en deskundig team voor deze verzorging.
 
Het team kan ingezet worden om de gehele verzorging op zich te nemen, u kunt als nabestaande hier ook actief aan deelnemen. Alleen het aanwezig zijn hierbij kan al troost bieden.
 
Het verzorgingsteam bestaat uit medewerkers die tevens opgeleid zijn om nabestaanden bij te staan bij het proces rondom de laatste verzorging. Na het wassen en verzorgen van de overledene volgt het aankleden. Er wordt een keuze gemaakt passend bij de overledene. Een driedelig pak, een lievelingstrui, een zomerjurk… bijna alles mag en kan. Is de overledene gekleed, dan kan er nog aandacht worden besteed aan de persoonlijke verzorging en het eventueel dragen van sieraden.

Keuzes maken

Bij het voorbereiden van de uitvaart moeten allerlei keuzes worden gemaakt. Soms is in een eerder stadium, tijdens een voorgesprek, al veel vastgelegd in het wensenboekje. Soms worden de keuzes overgelaten aan de nabestaanden.
 
Bij het maken van deze keuzes of bij het uitvoeren van de wensen van de overledene is het voor het eigen rouwproces van belang om betrokken te blijven en waar mogelijk een persoonlijke invulling te geven.

Bezinning

Zo zijn er veel zaken die in een paar dagen besloten moeten worden. Dan volgt er een moment van bezinning, een moment van rust. De nabestaanden worden stap voor stap door Hendrie Arnold voorbereid op het naderende afscheid. Is het een uitvaartplechtigheid volgens de traditie van een geloof? Dan kan een dominee of pastoor een gedeelte van deze taak op zich nemen.

Is er sprake van een uitvaartplechtigheid zonder geloofsovertuiging? Dan kan er een spreker of ritueel begeleider ingezet worden. Hendrie Arnold staat de nabestaanden deze dagen bij om te helpen met de te maken keuzes en ondersteuning te bieden. Samen doorloopt u de dagen richting het afscheid.