Een afscheid voorbereiden

Als de tijd komt stil te staan....

Bij overlijden staan we niet graag stil. Maar als het zover is, willen we wel de zekerheid dat alles omtrent de uitvaart met zorg en aandacht geregeld is. Uitvaartverzorging & begeleiding Hendrie Arnold, werkzaam in de regio’s Vechtdal, Salland maar ook daarbuiten, helpt eventueel vooraf met het bepalen van de uitvaart.

Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het verzorgen van het afscheid, geheel afgestemd op uw wensen. Ook na het afscheid wordt ondersteuning geboden bij de afwikkeling van praktische zaken.


Voorgesprek

Soms is het mogelijk u voor te bereiden op het eind van uw leven, op wat langere termijn of binnen afzienbare tijd. Het afscheid nemen begint voor u en uw naasten op dat moment. Hierbij stilstaan, terugzien op uw leven en nadenken over de dood kan ondersteunend zijn in dit proces van afscheid nemen. Uw eigen wensen kenbaar maken rondom het naderende afscheid kan veel rust geven. Het is mogelijk om hierover samen met Hendrie Arnold in gesprek te gaan.

Dit kunnen gesprekken zijn tussen u en Hendrie Arnold of gezamenlijk met uw naasten. Zo begeleiden wij de stappen in het proces en bieden rust omdat alles goed geregeld wordt.


Wensen

Rondom een overlijden moeten allerlei keuzes worden gemaakt door de nabestaanden. Over veel van die dingen kunt u ook vooraf uw eigen wensen kenbaar maken, bij ons en/of bij uw nabestaanden.

Wilt u uw wensen vastleggen voor later?

Vraag het boekje ‘Mijn wensen voor mijn uitvaart’ aan via info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl of telefonisch via 0572 - 37 25 45.