Tijd en ruimte

De heer Arnold biedt alle familieleden de tijd en de ruimte om zijn/haar afscheid vorm te geven. Hij registreert de hele rouwperiode zonder zich op te dringen. Alle lof voor hem en de door hem ingeschakelde partijen.