Oog voor de kleine dingen

Als familie hebben wij de begeleiding en zorg als zeer fijn ervaren. Persoonlijk, en oog voor de kleine dingen. Aanwezig waar nodig, maar nooit op de voorgrond. We kijken met een goed gevoel terug op de periode na overlijden en daarna de begrafenis.