Goed bijgestaan

Wij zijn heel goed bijgestaan door Hendrie Arnold. Ondanks dat het voor hem en ons net bij het begin van de coronavoorschriften gebeurde is alles in het werk gesteld om het zo waardig mogelijk te laten verlopen. Wij kijken er met een goed gevoel op terug en bedanken hem voor zijn inzet.