Dankbare herinneringen

De uitvaartdienst van mw. van Wijk-Wessels, de foto’s welke zijn vertoond tijdens de uitvaartdienst, hebben me bijzonder getroffen, in gedachten ook aan mijn overleden broer Jaap in 2010. Verder bedank ik U hartelijk voor de wijze, waarop de uitvaartdienst door U werd gehouden. Daar hou ik dan ook heel goede en dankbare herinneringen aan over.